Spread the love
 1. Õppekava nimetus:

  Krüptovaluuta/Digitaalvaluuta, investeerimine, kaevandamine.

 1. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: isikud, kes soovivad õppida krüptovaluutasse investeerima, sellega kasumlikult kaubelda ja krüptovaluutade kaevandamist.

Õppekava koostamise alus: Isiklikud kogemused ja läbitud koolitused.

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: kursusel osaleja teab, mis on krüptovaluuta, kuidas lugeda graafikuid, kuidas krüptovaluutaga kasumlikult kaubelda, kuidas turvaliselt kaubelda, millised kohustused digivaluutaga kaasnevad, mida tähendab krüptovaluuta kaevandamine, kuidas seda teha saab, millised tingimused on selleks parimad, kaevandamise riskid ja kohustused.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks teab õppija 

* Mis on digitaal valuutad 

*Kuidas lugeda graafikuid? 

*Kuidas kasumlikult kaubelda 

*Kontode turvalisus ja varade turvalisuse kindlustamine 

*Maksud ja kohustused

 *Mis on digitaalvaluutada kaevadamine ja kas see on kasulik? 

*Krüpto kaevanduse riskid/kasumid 

*Parimad tingimused ja nende loomine kaevandamiseks

 1. sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: krüptovaluutast huvitatud isik, kes soovib alustada sellese investeerimisega, trademisega, soovib passiivset tulu või krüptovaluuta kaevandamisega .

Õppe alustamise tingimused:

 • peab valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel
 • nutitelefoni olemasolu ja selle kasutamise oskus
  1. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

  Õppe maht ja ülesehitus:

  Koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi, millest 14 tundi auditoorset tööd, 2 tundi praktikat koolituse keskkonnas.

  Õppekeskkond:

  Koolitused toimuvad kas zoomis või konverentsikeskuses kokkulepitud ajal. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on konverentsikeskustes olemas esitlustehnika ning läbi zoom keskonna tehes jagatud otse pilt esitlusest ja koolitajast. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

  6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 
 • Auditoorne töö 2 tund. Mis on digitaalvaluutad? Selle omamise plussid ja miinused. Kontode tegemine.  Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Passiivsed/automatiseeritud sissetulekud. Kuidas automatiseerida krüptovaluutasi enda kasuks. Erinevad potid,robotid, inimeste järgimine, grupid, signaalid, staking, farming. Loeng.
 • Auditoorne töö 2 tundi. Kuidas lugeda graafikuid? Erinevate graafiku tüüpidega tutvumine. Loeng/ praktika
 • Auditoorne töö 1 tund. Kuidas kasumlikult kaubelda/Varade jaotus. Kasumi paigutamine ja õigel ajal väljumine. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Kontode turvalisus ja varade turvalisuse kindlustamine. Kuidas tagada kontode ja varade turvalisus. Loeng/ praktika.
 • Auditoorne töö 1 tund. Maksud ja kohustused. Mis saab teenitud tulust? Pangakontole raha kandmine. Maksud/kohustused? Loeng. 
 • Auditoorne töö 1 tund. Mis on digitaalvaluuta kaevandamine ja kas see on kasulik? Mida tähendab kaevandamine ja kui palju erinevad seadmed kasumit toovad? Loeng

 • Auditoorne töö 1 tund. Kaevandus erinevate seadmetega. Milliste seadmetega on võimalik krüptovaluutat kaevandada? Loeng
 • Auditoorne töö 2 tundi. Krüpto kaevanduse ülesse ehituse ABC. Kuidas valmis ehitada kaevandust ja kust vajalike osasid selle jaoks saada. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Turvalisus ja kindlustamine. Kontode ja seadmete turvalisuse tagamine ning kindlustamine. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Parimad tingimused ja nende loomine kaevandamiseks. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Kasumid ja nende jaotamine. Kuidas paigutada saadud tulu. Mis ajal müüa valuutat ja millal seadmeid. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Krüpto kaevanduse riskid/kasumid. Mis on kaevanduse tootlikkus, mis riskid sellega kaasnevad. Loeng.
 • Auditoorne töö 1 tund. Maksud ja kohustused. Mis saab teenitud tulust? Pangakontole raha kandmine. Maksud/kohustused? Loeng.

  7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

  Õpingud arvestame läbituks siis, kui inimene on viibinud kohal kõik teooriatunnid ja teinud läbi praktilise osa. Loeme õpingud lõpetatuks, kui on esitatud praktilistes tundides valminud töö. Hindame seda ja anname nõu, mida edaspidi paremini teha.

  1. Väljastatavad dokumendid

  Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale ei väljastata ühtegi tunnistust.

  1. Koolitaja kvalifikatsioon

  Kogemuspõhine pädevus täiskasvanute koolitajana. 

  * Tanel Pajuri kuulub  Crypto Face isiklikku kommuuni.